Davet

           Değerli Katılımcılar;

Siz   değerli   araştırmacıları,   Harran   Üniversitesi’nde   düzenleye- ceğimiz    1.    Uluslararası,    4.    Ulusal    Kültürlerarası    Hemşirelik Kongresi ”ne   katılmaya,   bu   vesile   ile   Göbeklitepe ”   adıyla   bilinen dünyaca   tanınmış   12.000   yıllık   tarihi   mirasın   yer   aldığı   Şanlıurfa ’yı görmeye davet ediyoruz.       Kültürlerarası    Hemşirelik,    1950′li    yılların    ortalarında    hemşire Madeleine   Leininger   tarafından   ortaya   konulan,   sonrasında   ise   bütün dünyanın   kabul   ettiği   bir   uzmanlık   alanıdır.    Leininger,   Kültürlerarası Hemşireliği;   hemşirelik   bakımından   evrensellik   ve   kültüre   özgüllük sağlayan,    sağlık-hastalık,    bakım,    inanç    ve    değerlere    saygılı    bir şekilde   dünya   kültürlerindeki   farklılıkları   analiz   eden   ve   karşılaştırmalı çalışmalar   üzerine   odaklanan   hemşireliğin   bir   kolu   veya   alt   dalı   olarak tanımlamıştır.    Ancak    Ülkemizde    kültürlerarası    hemşirelik    ile    ilgili   gelişmeler     istenen     ve     beklenen     düzeyde     değildir.     Ülkemizde bakımda,   yönetimde,   uygulamada   ve   araştırmada   etkin   bir   biçimde kültürlerarası hemşirelik model ve rehberleri kullanılmamaktadır. Kültürlarası     Hemşirelik     alanında     üretilen     bilgiyi     doğru     ve amacına    uygun    kullanma    noktasında    bütün    hemşireler    sorumluluk      almalıdır.  Bu   amaçla   bu   kongrede,   Kültürlerarası   Hemşirelik   eğitimi   başta olmak   üzere,   hemşirelerin   hasta   bakımında   hangi   kültürel   sorunları deneyimlediği,    buna    yönelik    yaklaşımların    nasıl    olması    gerektiği, araştırmalarda     kültürel     yaklaşımın     nasıl     ele     alınması     gerektiği, kültürel    konularda    etik    unsurların    bakımı    nasıl    etkilediği    ve    daha      birçok    bakıma    olumlu    yansıyacak    tema    bu    alana    gönül        vermiş hemşire ve akademisyenler tarafından sunulacaktır. Sunumlar   siz   değerli   katılımcıların   ilgisiyle   değer      kazanacak, sizlerin     göndereceği     temalarla     ilgili     bildiriler     ise     kongreyi     zen- ginleştirecek, farklı bakış açıları kazandıracaktır. Kongremizde   siz   değerli   meslektaşlarımıza,   bu   alana   destek veren   diğer   meslek   gruplarına   ve   öğrencilerimize   12.000   yıllık   tarihi geçmişi    olan,    gastronomi    diyarı,    müze    kent    Şanlıurfa’da,    bilimsel içeriği   doyurucu,   sosyal   programı   zengin,   ulaşımı   kolay   ve   ekonomik bir kongre olanağı sunmak istiyoruz. İlginiz için şimdiden teşekkür ederiz. “Kongre Düzenleme Kurulu” adına Kongre Başkanları Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr. Selma KAHRAMAN Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ana Sayfa
Şanlıurfa    Aşçılar    ve    Pastacılar Derneği,    "1.    Uluslararası,    4.    Ulusal Kültürlerarası     Hemşirelik     Kongresi" kapsamında,     22     Ekim     2017     pazar günü     Prof.     Dr.     Gülbu     TANRIVERDİ tarafından      verilen      "HEMŞİRELERDE KÜLTÜREL    YETERLİLİK    NASIL    GELİŞ- TİRİLİR?   temalı   kursun   "katılımcılarına özel"      " Yöresel      Yemek      Sunumu " yapılmıştır.
ÖNEMLİ DUYURU
       © 2017 (1. Uluslararası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye)
Son Güncelleme: 07.11.2017 Salı  06.45
Diğer Sayfalar
KURS HABERİ
Bildirisini kongrede sunmayan  kişilerin bildirileri kongre kitapçığında yayınlanmayacaktır. Kongre Sekreteryası
Kabul edilen sözel bildirilerin listesi için     : Kabul edilen poster bildirilerin listesi için   : 
1.   Uluslarası,   4.   Ulusal   Kültürlerarası   Hemşire- lik   Kongresi   Kongre   Kitabı   İnsan   Bilimleri   Dergisi Özel Sayısı ” olarak çıkarılacaktır. Bu    nedenle    kongremizde    sunulan    sözel    ve poster   bildirileri,   isteyen   tam   metin ”,   isteyen   özet metin ”   olacak   şeklinde   13   Kasım   2017   Pazartesi gününe   kadar                                                                                                                                                   e-posta adresine göndermesi gerekmektedir. Tam   metin   İngilizce   150   kelime,   Türkçe   en   az 700 kelime  olacaktır.
Oturum Listesi  : 
Fotoğraflar “Kongre Fotoğrafları”  sayfasında yayımlanmıştır.
Fotoğrafların devamı  kongre facebook sayfasındadır.
KONGRE DUYURULARI Fotoğraflar “Kongre Fotoğrafları”  sayfasında yayımlanmıştır. Fotoğrafların devamı kongre facebook sayfasındadır.

Davet

Değerli Katılımcılar;

Siz    değerli    araştırmacıları,    Harran    Üniversitesi’nde düzenleyeceğimiz    1.    Uluslararası,    4.    Ulusal    Kültürlera- rası     Hemşirelik     Kongresi ”ne     katılmaya,     bu     vesile     ile Göbeklitepe    adıyla   bilinen   dünyaca   tanınmış   12.000   yıllık tarihi     mirasın     yer     aldığı     Şanlıurfa ’yı     görmeye     davet ediyoruz.       Kültürlerarası    Hemşirelik,    1950′li    yılların    ortalarında hemşire    Madeleine    Leininger    tarafından    ortaya    konulan, sonrasında    ise    bütün    dünyanın    kabul    ettiği    bir    uzmanlık alanıdır.    Leininger,   Kültürlerarası   Hemşireliği;   hemşirelik bakımından   evrensellik   ve   kültüre   özgüllük   sağlayan,   sağlık- hastalık,   bakım,   inanç   ve   değerlere   saygılı   bir   şekilde   dünya kültürlerindeki    farklılıkları    analiz    eden    ve    karşılaştırmalı çalışmalar   üzerine   odaklanan   hemşireliğin   bir   kolu   veya   alt dalı    olarak    tanımlamıştır.    Ancak    Ülkemizde    kültürlerarası hemşirelik   ile   ilgili    gelişmeler   istenen   ve   beklenen   düzeyde değildir.    Ülkemizde    bakımda,    yönetimde,    uygulamada    ve araştırmada   etkin   bir   biçimde   kültürlerarası   hemşirelik   model ve rehberleri kullanılmamaktadır. Kültürlarası   Hemşirelik   alanında   üretilen   bilgiyi   doğru ve   amacına   uygun   kullanma   noktasında   bütün   hemşireler sorumluluk  almalıdır.  Bu    amaçla    bu    kongrede,    Kültürlerarası    Hemşirelik eğitimi    başta    olmak    üzere,    hemşirelerin    hasta    bakımında hangi      kültürel      sorunları      deneyimlediği,      buna      yönelik        yaklaşımların   nasıl   olması   gerektiği,   araştırmalarda   kültürel yaklaşımın   nasıl   ele   alınması   gerektiği,   kültürel   konularda etik   unsurların   bakımı   nasıl   etkilediği   ve   daha      birçok   bakıma olumlu   yansıyacak   tema   bu   alana   gönül      vermiş   hemşire   ve akademisyenler tarafından sunulacaktır. Sunumlar     siz     değerli     katılımcıların     ilgisiyle     değer       kazanacak,   sizlerin   göndereceği   temalarla   ilgili   bildiriler   ise kongreyi     zenginleştirecek,     farklı     bakış     açıları     kazandı- racaktır. Kongremizde   siz   değerli   meslektaşlarımıza,   bu   alana destek    veren    diğer    meslek    gruplarına    ve    öğrencilerimize 12.000    yıllık    tarihi    geçmişi    olan,    gastronomi    diyarı,    müze kent   Şanlıurfa ’da,   bilimsel   içeriği   doyurucu,   sosyal   programı zengin,    ulaşımı    kolay    ve    ekonomik    bir    kongre    olanağı sunmak istiyoruz. İlginiz için şimdiden teşekkür ederiz. “Kongre Düzenleme Kurulu” adına Kongre Başkanları Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr. Selma KAHRAMAN Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
KONGRE DUYURUSU
Harran Evleri - Şanlıurfa
Ana Sayfa
ÖNEMLİ DUYURU
Kabul edilen sözel bildirilerin listesi için   : Kabul edilen poster bildirilerin listesi için : 
Şanlıurfa      Aşçılar      ve      Pastacılar      Derneği,      "1. Uluslararası,    4.    Ulusal    Kültürlerarası    Hemşirelik    Kongresi" kapsamında,    22    Ekim    2017    pazar    günü    Prof.    Dr.    Gülbu TANRIVERDİ    tarafından    verilen    "HEMŞİRELERDE    KÜLTÜREL YETERLİLİK   NASIL   GELİŞTİRİLİR?   temalı   kursun   "katılımcılarına özel" " Yöresel Yemek Sunumu " yapmıştır.
KURS HABERİ
Oturum Listesi  : 
Bildirisini kongrede sunmayan kişilerin bildirileri kongre kitapçığında yayınlanmayacaktır. Kongre Sekreteryası
1.   Uluslarası,   4.   Ulusal   Kültürlerarası   Hemşire- lik   Kongresi   Kongre   Kitabı   İnsan   Bilimleri   Dergisi Özel Sayısı ” olarak çıkarılacaktır. Bu    nedenle    kongremizde    sunulan    sözel    ve poster   bildirileri,   isteyen   tam   metin ”,   isteyen   özet metin ”   olacak   şeklinde   13   Kasım   2017   Pazartesi gününe   kadar                                                                                                                                                   e-posta adresine göndermesi gerekmektedir. Tam   metin   İngilizce   150   kelime,   Türkçe   en   az 700 kelime  olacaktır.
Fotoğraflar “Kongre Fotoğrafları”  sayfasında yayımlanmıştır.
 “Kongre Fotoğrafları” kongre facebook sayfasındadır.
“Kongre Fotoğrafları”nın devamı kongre facebook sayfasındadır.